Πίσω στο DIGI1.gr
Ευκολότερη η προσθήκη φωτογραφιών σε Gmail
Από Antoninos Τετάρτη 16/04/2014
Blog index la fi tn gmail makes sending mobile pics quick 001

Μια νέα λειτουργία του Gmail παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέτουν ευκολότερα σε ένα μήνυμα φωτογραφίες που έχουν τραβήξει με smart phone. Η νέα λειτουργία ονομάζεται “Insert photo” και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν οι χρήστες δημιουργούν ένα νέο μήνυμα, χρησιμοποιώντας τη web έκδοση του Gmail. Για να εμφανιστεί η λειτουργία, ο χρήστης θα πρέπει να μετακινήσει το δείκτη πάνω στο σύμβολο “+”.

Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη λειτουργία, το Gmail θα εμφανίσει ένα νέο παράθυρο, το οποίο περιέχει τις φωτογραφίες που οι χρήστες έχουν ανεβάσει από smart phones. Προκειμένου, η επιλογή να είναι χρήσιμη, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει το αυτόματο backup των φωτογραφιών από το smart phone στο χώρο που διαθέτουν στη Google. Για τους χρήστες του iPhone αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Google+, ενώ οι χρήστες Android συσκευών μπορούν να το κάνουν μέσω της εφαρμογής “Photos”.

Κάτω από: News
comments powered by Disqus

Κατηγορίες

Εγγραφή στο Newsletter

Βρείτε μας

Περισσότερα